Wymaganie paszportu energetycznego przez kupującego

Mówiąc o świadectwach charakterystyki energetycznej, na pewno należy wspomnieć o tym, co znajduje się na ten temat w prawie energetycznym. Otóż według tego prawa zainteresowane strony muszą posiadać oraz przedstawić taki paszport energetyczny.

Notarialne pozwolenie na sprzedaż danego budynku

świadectwo charakterystyki energetycznej dolnośląskieNie jest to jednak egzekwowane w sposób kategoryczny. Nie mówi się tutaj o karalności. Notariusz nie będzie więc sprzeciwiał się podpisaniu dokumentów dotyczących sprzedaży budynku. Przeciwnie – podpisze je nawet wtedy, kiedy w dokumentach nie będzie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej. To nie notariusz będzie miał problem, że pozwolił na sprzedaż takiego budynku. Wina będzie leżeć po stronie właściciela, który nie dopilnował wszystkiego i nie zlecił stworzenia paszportu. Takie świadectwo charakterystyki energetycznej dolnośląskie jest więc bardzo potrzebne – zwłaszcza na etapie sprzedaży budynku! To kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na brak świadectwa charakterystyki energetycznej. To przecież on będzie później ponosił koszty utrzymania danego budynku i zaopatrzenia go w energię. W interesie kupującego leży więc to, by wymagać od właściciela budynku paszportu energetycznego. W dzisiejszych czasach sprzedający zazwyczaj o tym wiedzą i przygotowują już wcześniej taki dokument. Jeśli jednak wśród wszystkich dokumentów technicznych nie znajduje się świadectwo, warto się o nie upomnieć. Kupujący jak najbardziej ma prawo wiedzieć, ile będzie wynosić użytkowanie takiego budynku.

Nie wierzy się tutaj na słowo właściciela – w dokumencie rozpisane jest wszystko czarno na białym, dzięki czemu później nie będzie żadnych niespodzianek. Dokument będzie potwierdzał, czy dany budynek jest budynkiem energooszczędnym i wyposażonym w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania sprzyjające czystemu środowisku.