Systemy podajników a użycie spawarki

Systemy podajników push-pull do aluminium zostały opracowane i ulepszone, aby pomóc przezwyciężyć problemy z karmieniem. Funkcja szybkiego startu mówi, że aluminium ma przewodność cieplną około sześciokrotnie przewyższającą stal, a ze względu na tę zdolność do szybkiego odprowadzania ciepła z miejsca spawania zawsze występował nieodłączny problem, szczególnie podczas rozpoczynania spawania tego materiału.

Stosując spawarkę bester unikamy niepełnego stopienia spoiwa

spawarki besterDodajmy, że nierzadko dochodzi do niepełnego stopienia na początku spoiny aluminiowej ze względu na wysoką przewodność cieplną materiału. Jedną z metod, która może być teraz zastosowana w celu przezwyciężenia tego problemu, szczególnie w przypadku grubszych odcinków aluminium stosowanych w zastosowaniach konstrukcyjnych, jest użycie sprzętu, który ma funkcję szybkiego startu Ta funkcja może pozwolić użytkownikowi zaprogramować charakterystykę prądu początkowego spoiny niezależnie od właściwości ogólnych parametrów prądu spawalniczego, zapewniając w ten sposób użytkownikowi możliwość rozpoczęcia spoiny o wyższej gęstości prądu przez określony czas przed przejściem do ogólnego spawania warunki dla pozostałej części spoiny. Pozwala to na zastosowanie większego wkładu ciepła na początku spoiny, co może pomóc przezwyciężyć dramatyczny radiator związany z tym materiałem przed podgrzaniem obszaru spawania podczas operacji spawania chociażby przy użyciu spawarki bester. Rezultatem tej techniki jest wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa niepełnego stopienia na początku spoiny, a tym samym zwiększenie oczekiwanej żywotności spawanych elementów poddanych dużym obciążeniom naprężeniowym lub zmęczeniowym.

Funkcja wypełniania krateru polega na tym, że inne cechy aluminium, które mogą powodować problemy ze spawaniem, są związane z jego rozszerzalnością cieplną (około dwa razy większą niż stali) i skurczem po zestaleniu (co stanowi 6% objętościowych). Może to zwiększyć zarówno zniekształcenie, jak i rozmiar krateru spawalniczego.