Specjalistyczne urządzenia do symulacji warunków temperaturowych co to takiego?

Komory klimatyczne używane są do testów stabilności produkcji . To rozwiązania umożliwiające łatwe i niezawodne zarządzenie testami stabilności i wytrzymałościowymi. Taka komora jest urządzeniem, które idealnie spełnia wymagania wszystkich norm Międzynarodowej konferencji Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Realizacji Produktów Leczniczych.

Separator mgły olejowej – zastosowanie

Wyróżniające je cechy to możliwość przeprowadzania testów temperaturowych, wilgotności i oświetlenia w jednej komorze w tym samym czasie . Komory takie oferują ogromną gamę temperatur i wilgotności – przygotowane z myślą o wymagających eksperymentach wytrzymałościowych. Produkty spożywcze zmieniają swoje własności w zależności od tego jak są przechowywane. Przy wyższej temperaturze mogą tracić ważność albo po prostu się zepsuć. Specjalnie do tych badan używa się sprzętu o nazwie komora temperaturowa, która często działa w zakresie 200-stu stopniowym. Komory wytrzymałościowe mogą być używane jako samodzielne urządzenia lub jako element kompatybilny z maszyna wytrzymałościową. Komory solne używane są do sprawdzania odporności materiału na korozje. W fabrykach produkcyjnych w szczególności tych zajmujących przy obróbce metalu, gdzie powstaje bardzo niebezpieczny separator mgły olejowej potrzebny jest separator mgły olejowej, który oddziela olej obróbczy i wysyła go do obiegu. Mgła ta wydostaje się do powietrza, skrapla się i osadza na posadzce. Zadaniem separatora jest przechwycenie tej mgły odseparowanie jej od oleju i zwrócenie tego oleju do obiegu chłodniczego. Taki sprzęt specjalistyczny jest bardzo drogi i jest wykorzystywany najczęściej w instytutach badawczych, do badań wytrzymałościowych chociaż jak wspomniałem separator mgły jest wykorzystywany w fabrykach, ale w tych większych