Programy podsłuchowe do nowoczesnych telefonów

Komunikacja za pomocą telefonu komórkowego była obecnie na tyle rozpowszechniona, iż była jedną z pierwszych, która podlegała monitoringowi przez prywatnych detektywów i funkcjonariuszy policji w trakcie prowadzenia postępowań. Z racji iż zdecydowana większość telefonów działała na identycznych systemach operacyjnych, zastosowanie programu monitorującego było zdecydowanie łatwiejsze niż jego fizyczne zamontowanie.

Programy do monitorowania połączeń telefonicznych

podsłuch do telefonuZałożenie podsłuchu do telefonu było używane przez służby mundurowe jako jedna z metod obserwacji osoby podejrzanej, lub pozyskiwania informacji w inny sposób niedostępnych. Podsłuch do telefonu, z racji samej metody działania współczesnych urządzeń komórkowych, był aplikacją lub programem, który był wprowadzany do pamięci telefonu i działał niemal niezauważalnie, często nie będąc rejestrowanym przez system operacyjny. Programy podsłuchowe mogły zarówno monitorować działanie telefonu i powiadamiać osobę monitorującą o wszelkich połączeniach na tak zabezpieczonym telefonie, lub, jeśli były bardziej zaawansowane, bezpośrednio nagrywać przeprowadzaną rozmowę, zapisując ją na nośniku danych w sprzężonym komputerze stacjonarnym. Programy te były używane za porozumieniem z operatorami sieci komórkowych, i nawet w przypadku braku możliwości wykonywania połączeń, braku środków na koncie czy dostępu do internetu, funkcjonowały one bezawaryjnie, umożliwiając osobom prowadzącym dochodzenie łatwe wykonywanie czynności.

Jako że były one dostępne na zamówienie i przygotowywane do działania z konkretnym modelem telefonu, nie były możliwe do kupienia na fizycznym nośniku danych. Posiadanie takiego programu było oczywiście zabronione osobom nie posiadającym licencji prywatnego detektywa lub nie będącej funkcjonariuszem policji.