Plusy wynajmowania pracowników

Polskie prawo pracy nie jest na bieżąco aktualizowane pod kątem potrzeb przedsiębiorców, realnej sytuacji i analizy rynku pracy. Do dziś, w polskim prawodawstwie nie pojawiły się terminy dotyczące pracowników tymczasowych, takich jak wynajem, leasing pracowników, które mogłyby ująć w ramy prawne i tak istniejącą sytuację.

Elastyczne zatrudnienie w ramach wynajmu

wynajem pracownikówKorzystanie z usług biur pracy tymczasowej jest dla przedsiębiorcy bardzo korzystnym rozwiązaniem. Po pierwsze, optymalizuje on koszty związane z całością zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Wewnętrzna polityka płac nie musi się odnosić do osób wynajmowanych do pracy z biur pośrednictwa, których faktycznym miejscem zatrudnienia jest biuro pośrednictwa pracy tymczasowej, dlatego też nic nie stoi na przeszkodzie, aby stawki za pracę były niższe od tych, obowiązujących wewnątrz przedsiębiorstwa. Po drugie, bardzo ważne jest, zwłaszcza w przypadku dużych przedsiębiorstw, aby optymalizować pracę swojego działu HR, który w razie dużej liczby naborów musi prowadzić szeroko zakrojoną rekrutację, bardzo czasochłonną i pracochłonną. Wynajem pracowników pozawala ograniczyć natłok obowiązków działu HR. Po trzecie, pracownicy wynajmowani mogą być rozliczani stawką godzinową, co pozwoli nam uelastycznić nasze koszta. Nie musimy zatrudniać pracownika na cały etat, a jeżeli pracy do wykonania wystarczy jedynie na 7 godzin dziennie to biuro pośrednictwa pracy zagwarantuje nam obecność pracownika na 7 godzin.

Poza tym, istnieje również możliwość zaproponowania wybranym kandydatom zatrudnienie w oparciu o angaż bezpośrednio w firmie. Praca na zasadach leasingu może być jednocześnie etapem rekrutacji, w trakcie którego zobaczymy naszych pracowników w realnej pracy i w środowisku innych pracowników.