Hydrofobizacja betonu trwale zabezbiecza materiał

Niemal we wszystkich budynkach powierzchnie betonowe charakteryzują się dużą porowatością powierzchni i ich tendencją do wchłaniania wody lub cieczy, z którymi wchodzą w kontakt w wyniku absorpcji kapilarnej.

Ochrona betonu metodą hydrofobizacji

hydrofobizacja betonuTe właściwości są odpowiedzialne nie tylko za brzydkie efekty, które występują na powierzchni w wyniku powstawania wykwitów i plam, ale są również odpowiedzialne za nieodwracalny proces degradacji powierzchni w wyniku powtarzających się cykli zamarzania i rozmarzania podczas miesięcy zimowych, ze względu na łączny wpływ obecności wody oraz niskich temperatur typowych dla tej pory roku. Istotne jest zatem, aby betonowe powierzchnie były pokryte specjalnymi preparatami, które przenikając przez powierzchnię cementową chemicznie wiążą elementy tworzące tę powierzchnię, nie zmieniając warunków przewietrzania materiału i jego oryginalnego koloru, nadając mu właściwości wodoodporności, zabezpieczenia przed zabrudzeniem i wchłanianiem wilgoci na długi czas. Obróbka jaką jest hydrofobizacja betonu, to proces, który przeprowadza się poprzez nakładanie płynnych produktów na powierzchnię betonu przez co powstaje warstwa, która zmniejsza napięcie powierzchniowe, zapobiegając cyrkulacji wody przez pory, ale umożliwiając dyfuzję pary wodnej. W ten sposób blokowane zostaje przedostawanie się agresywnych czynników atmosferycznych powodujących niszczenie betonu.  Produkty służące do tego celu składają się z organicznych pochodnych silanów i siloksanów, zarówno na bazie wody, jak i na bazie rozpuszczalnika, które powodują typowy efekt kropel wody w postaci perełek w kontakcie wody z powierzchnią.

Po nałożeniu powłoki uzyskuje się warstwę ochronną, ciągłą i jednorodną o odpowiedniej grubości umieszczoną na powierzchni betonu, która tworzy fizyczną barierę nieprzepuszczalną dla wody i innych agresywnych chemikaliów.