Doświadczeni cywilni saperzy

Wyburzanie budynków w starych zakładach przemysłowych było niezwykle czasochłonne, i o wiele bardziej wymagające, niż większości osób się wydawało. Stare obiekty były często w bardzo złym stanie, i stanowiły zagrożenie dla ekip rozbiórkowych głównie z powodu dużego prawdopodobieństwa zawalenia. Były one również szkodliwe dla zdrowia, gdyż wielokrotnie można było w nich znaleźć pozostałości po procesach produkcyjnych.

Cywilni saperzy z doświadczeniem

saperNajwiększym problemem jednak było wyburzanie obiektów zbyt dużych, by można było użyć w tym celu maszyn budowlanych. Takie obiekty, głównie hale produkcyjne i wysokie kominy fabryczne, stanowiły największe wyzwanie, i musiały być zlikwidowane z użyciem materiałów wybuchowych. Do wykonania takiego wyburzenia był jednak potrzebny saper z uprawnieniami, upoważniającymi do używania materiałów wybuchowych w celu wyburzania budynków, oraz pozwalającymi na nadzorowanie prac rozbiórkowych. Zdecydowana większość saperów cywilnych miała doświadczenie wojskowe, i bez problemu mogli oni wykonać wszelkie prace związane z takowymi rozbiórkami. W połączeniu z wiedzą budowlaną, można było z ich pomocą skrócić wszelkie prace o połowę, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Było to wymagane zwłaszcza przy wyburzaniu wspomnianych wysokich obiektów, które stwarzały duże zagrożenie podczas rozbiórki i musiały być likwidowane z udziałem uprawnionego sapera.

Jednak wyburzenia były tylko jednym z wielu zadań, do jakich zawodowi saperzy mogli zostać przydzieleni, gdyż upoważnieni byli oni również do likwidacji pozostałości produkcyjnych i materiałów niebezpiecznych, które nie były zutylizowane odpowiednio przed zamknięciem obiektu. Nadzorowali oni wtedy prace likwidacyjne, kierując grupami pracowników przeprowadzających utylizację.