Budowa i zastosowanie rębaka

Drewniane zrębki pozyskiwane z gałęzi drzew i zdrewniałych krzewów stały się pożądanym surowcem do produkcji opału w formie brykietu lub pelletu. Są też wykorzystywane w ogrodnictwie oraz przemyśle papierniczym. Uzyskanie zrębków możliwe jest dzięki wykorzystaniu wydajnych rębaków do drewna. Branża drzewna stara się wykorzystywać materiał w jak największym stopniu tym bardziej, że przerób ” odpadów ” na zrębki przynosi zyski. Powstają firmy, które takie przetwórstwo traktują jako główny przedmiot swojej działalności.

Niezawodne rębaki do drzewa

rębak do drewnaWspółczesny rębak do drewna to urządzenie prawie niezawodne. Rozwój technologii umożliwił produkcję bardzo wytrzymałych materiałów i bardzo dobrych silników. Ma to zasadnicze znaczenie dla właściwości i parametrów roboczych rębaka. Jego główne elementy mechaniczne to właśnie siłnik oraz tarcze lub bębny z nożami wykonanymi z hartowanej stali narzędziowej. Stąd wyróżniamy rębaki tarczowe i bębnowe. Niezawodność rębaków wynika z ich prostej budowy. Oprócz silnika i noży tnących ruchomą częścią są wałki wprowadzające materiał drzewny z blaszanego leja podawczego do noży tnących. Są one napędzane hydraulicznie i wydatnie wspomagają pracę operatora. Zrębki powstałe w wyniku rozdrabniania zostają wyrzucone z maszyny rurą odprowadzającą, która w niektórych modelach ma zdolność obrotu kołowego. Elementy ruchome rębaków zamknięte są w solidnej metalowej obudowie. Napęd urządzeń stanowią silniki elektryczne i spalinowe. Osobną grupą są rębaki napędzane poprzez wał odbioru mocy podczepiane do ciągników. Najczęściej spotykane na rynku rębaki pracują na maksymalnych średnicach gałęzi do 15 sentymentów.

Produkcja rębaków nie ogranicza się jedynie do zaspokajania potrzeb profesjonalistów choć to oni są głównymi odbiorcami tego sprzętu. Na rynku znajdziemy małe modele dedykowane właścicielom ogrodów, którzy mogą przetwarzać ścięte gałęzie na biomasę kompostową. Rębaki to urządzenia bardzo przydatne z punktu widzenia oszczędności i proekologicznych zachowań. Jeszcze kilka lat temu odpady, które teraz stanowią cenny materiał były spalane gdyż nikt nie widział w nich potencjału. Podejście zmieniło się wraz z pojawieniem rębaków, które są coraz powszechniej stosowane.